Installation av Solvärme

Vi hjälper dig gärna att installera solvärme till ditt hus

Visste du att i Sverige så tar ett standard villatak emot ca 6 gånger så mycket solenergi som den kan förbruka per år?

Vi har nästan lika högt årsmedelvärde för solstrålning i Svea Rike som man har i Tyskland och de centrala delarna av Europa.
Detta betyder såklart att förutsättningarna för solenergi i Sverige är väldigt goda.

Vill även du vara med och ta vara på den gratisenergi som solvärme innebär?

Med ett bra solvärmesystem kan du tillgodose hela ditt hushålls behov av varmt vatten och uppvärmning upp till 8 månader per år. Mängden energi du kan spara är direkt relaterad till hur soligt det är under perioden. Det innebär att under perioden Mars – Oktober kan du få i det närmaste obegränsat med solenergi och under resterande månader kan du får ett tillskott av energi till hushållet.

INstallation av Solvärme